Powstał Podlaski Oddział PTI

W sobotę 15-10-2011, z udziałem Prezesa PTI kol. Mariana Nogi, odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI. W trakcie zgromadzenia odbyły się wybory władz Oddziału Podlaskiego, w wyniku których zostały powołane:

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

Do tej pory nasi białostoccy koledzy działali w strukturze koła PTI.

Po utworzeniu Oddziału Podlaskiego w ramach Polskiego Towarzystwa Informatycznego działa obecnie 10 oddziałów regionalnych: Dolnośląski, Górnośląski, Kujawsko-Pomorski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Podlaski, Pomorski, Wielkopolski i Zachodniopomorski, a także trzy koła: w Lublinie, Rzeszowie i Sandomierzu.