Powstaje Podlaski Oddział PTI

Zarząd Koła Podlaskiego PTI na posiedzeniu w dniu 8 września 2011 r. podjął uchwałę zawierającą wniosek do Zarządu Głównego PTI o powołanie Oddziału Podlaskiego PTI proponując termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI na dzień 15 października 2011.

Zapisany w załączniku do uchwały plan działania Oddziału Podlaskiego PTI obejmuje m.in.:

Nowy oddział planuje również utworzyć Koło PTI w Łomży.