Polskie Towarzystwo Informatyczne świętuje 30-lecie działalności

W sobotę 17 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Informatyczne świętowało jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Poświęcona jubileuszowi uroczystość odbyła się w salach bankietowych warszawskiego hotelu Westin.

Otwierając uroczystość 30-lecia prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. Marian Noga powitał przybyłych gości, w tym osobiście: wojewodę mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego, prezes NOT Ewę Mankiewicz-Cudny, prezesa SEP prof. Jerzego Barglika, sekretarza generalnego SEP Andrzej Boronia, prezesa NASK Michała Chrzanowskiego, prezesa SIT Wojciecha Hałkę, prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego, prezesa PIIT Wacława Iszkowskiego, dyr. Włodzimierza Marcińskiego z MAiC, przedstawicieli firm: Dariusza Kupca (T-Mobile), Romana Szweda (ATM) i Dariusza Wiśniewskiego (Cassidian). Owacją na stojąco zostali powitani historycznie pierwsi prezesi PTI: prof. Władysław M. Turski oraz prof. Andrzej J. Blikle.

Otwierając uroczystość prezes Marian Noga wspomniał początki Towarzystwa poczynając od nieformalnego zebrania inicjatywnego z 18 grudnia 1980 r. i pokrótce przedstawił misję i działalność PTI na przestrzeni 30 lat, od Zjazdu Założycielskiego z maja 1981 r. po dzień dzisiejszy.

Podniosły akcent uroczystości stanowiło wręczenie przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego (zdjęcie z lewej) wysokich odznaczeń państwowych dwóm wybitnym członkom PTI.

Marek Alfred Valenta został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Janusz Dorożyński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W krótkim przemówieniu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski stwierdził m.in, że informatyka jego zdaniem stanowi dziś jedno z najważniejszych narzędzi wolności zaś internet to jeden z najsilniejszych gwarantów wolności.

Następnie prezes PTI Marian Noga uroczyście wręczył Medale 30-lecia PTI, ustanowione przez Zarząd Główny PTI specjalnie na tę okazję.

Jako pierwszy medal 30-lecia PTI otrzymał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Medalami zostali również uhonorowani byli prezesi oraz Członkowie Honorowi PTI: Władysław M. Turski (moment wręczenia na zdjęciu obok), Andrzej J. Blikle, Piotr Fuglewicz, Zdzisław Szyjewski, Włodzimierz Marciński, Jarosław Deminet, Wacław Iszkowski, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Jerzy S. Nowak oraz nieobecni: Andrzej Marciniak, Ryszard Tadeusiewicz i Jan Węglarz. Medal zostały wręczone także przedstawicielom oddziałów i kół PTI oraz NASK.

Drugą część spotkania, prowadzona przez Jerzego S. Nowaka, wypełniły poświęcone wspomnieniom wypowiedzi prof. Władysława Turskiego, Andrzeja J. Bliklego, Piotra Fuglewicza, Jarosława Demineta, Zygmunta Mazura, Zdzisława Szyjewskiego, Wiesława Paluszyńskiego, Wacława Iszkowskiego, Marka Hołyńskiego, Małgorzaty Kalinowskiej-Iszkowskiej i Alicji Myszor.

Znacznym zainteresowaniem gości cieszyła się książka pt.: „30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1981-2011)”, zawierająca m.in. materiały źródłowe i informacje o historii Towarzystwa. Książka została wydana przez Zarząd Główny PTI, pod redakcją Mariana Nogi i Zdzisława Szyjewskiego.

Dalszy ciąg spotkania wypełniły rozmowy kuluarowe trwające do późnego wieczora.