Polskie Towarzystwo Informatyczne ma Radę Naukową

X Zjazd PTI na swym posiedzeniu w dniu 28 maja 2011 r. wybrał Radę Naukową w następującym składzie:

- samodzielni pracownicy naukowi:

- pracownicy naukowi z tytułem doktora nauk: