Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wybrała nowe władze i przyznała doroczne nagrody

XX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które odbyło się 17 marca br. w warszawskim Hotelu Westin, dokonało wyboru władz Izby na kadencję 2011-2013. W wyniku głosowania Zgromadzenie wyłoniło 24-osobową Radę Izby oraz wybrało Prezesa Izby, którym został (ponownie) dr inż. Wacław Iszkowski.

Przed Zgromadzeniem odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych Nagród PIIT, których laureatami tym razem zostali: