PTI zaproszone do opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Polskie Towarzystwo Informatyczne zostało zaproszone do debaty społecznej dotyczącej prac nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji.

Należy się spodziewać, że Krajowe Ramy Kwalifikacji zmienią polską edukację i polski rynek pracy. Dotyczą wszystkich poziomów edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, a więc dotyczą nas wszystkich i przyszłych pokoleń.

Zapraszam do zapoznania się z materiałem umieszczonym na moodle PTI w części Edukacja -> Polskie Ramy Kwalifikacji - debata społeczna – oraz do dyskusji w obszarach:

  1. Model Polskich Ram Kwalifikacji
  2. Proces osiągania kwalifikacji oparty na efektach uczenia się - ramy kwalifikacji do uczenia się przez całe życie
  3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie

Serdecznie pozdrawiam
Anna Beata Kwiatkowska