PTI przedstawiło swoje uwagi nt. elektronicznego dowodu osobistego

Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazało do MSWiA dokument pt. „Zestawienie uwag przygotowane na postawie projektu rozporządzenia z dnia 7 lutego 2011 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi”. Dokument zawiera cały szereg szczegółowych uwag i propozycji konkretnych zapisów rozporządzenia i powstał w wyniku konsultacji przeprowadzonych wśród członków PTI.