PTI popiera odejście od papierowych PIT-ów

Polskie Towarzystwo Informatyczne popiera pomysł likwidacji składania papierowych deklaracji podatkowych PIT przez osoby fizyczne. Propozycję takiego rozwiązania PTI zgłasza konsekwentnie od ponad 5 lat.

Odnosząc się do zgłoszonej w ostatnim czasie propozycji jednej z partii politycznych zwolnienia obywateli RP z obowiązku wypełniania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne Polskie Towarzystwo Informatyczne – w przeciwieństwie do wielu publicznych wypowiedzi podważających ten projekt – uważa, że pomysł ten jest ze wszech miar godny poparcia i całkowicie realny z technicznego punktu widzenia.

Polskie urzędy skarbowe już dziś w ogromnej większości posiadają sieciową infrastrukturę informacyjną, w których każdy podatnik ma przypisane mu zapisy, oraz systemy przetwarzające dane w celu rozliczenia podatku. Przedstawiając rzecz w dużym skrócie, wystarczy utworzyć odpowiednie interfejsy umożliwiające obywatelowi internetowy dostęp do odpowiednich zapisów w systemie komputerowym urzędu. Największym dziś problemem byłoby prawdopodobnie zapewnienie obywatelom bezpiecznego dostępu do tych danych ponieważ brak dobrych uregulowań w tym zakresie.

Idea zastąpienia ręcznego i papierowego wypełniania PIT przez informatyczne narzędzia automatycznie naliczające podatki w urzędzie jest ideą całkowicie mieszczącą się w oficjalnie realizowanej przez Państwo Polskie strategii budowy społeczeństwa informacyjnego. Co więcej, rozwiązania takie już dziś są z dobrym skutkiem stosowane w niektórych krajach, np. w Szwecji.