PIIT proponuje utworzenie ministerstwa do spraw teleinformatyki

W liście do premiera Donalda Tuska Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ponowiła propozycję utworzenia samodzielnego i odrębnego ministerstwa do spraw teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego. Zdaniem PIIT, obecna separacja działów „informatyzacja” (MSWiA) i „łączność” (MI) a także niezależne tworzenie regulacji dotyczących informatyzacji w różnych resortach powoduje dekoherencję procesu informatyzacji państwa.

Stanowisko PIIT ws. ministerstwa teleinformatyki