Opinia PTI nt. stanu prac nad informatyzacją państwa

PTI przesłało do Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP opinię dotyczącą stanu prac nad informatyzacją państwa. Zdaniem ekspertów PTI, wyrażonym w tym dokumencie, w dotychczasowych opracowaniach na ten temat nie brak porównań krajowych dokonań z osiągnięciami innych krajów w zakresie stosowania technologii ICT do usprawnienia Państwa. Natomiast jest wyraźny brak refleksji nad tym, na ile stosowane i wdrażane obecnie rozwiązania są zbieżne z ogólnoświatowymi trendami i wyzwaniami, przed jakimi stoi nasze Państwo.

Zdaniem PTI należy brać pod uwagę, że:

Dobrą podbudowę teoretyczną dla planowania rozwoju informatyzacji państwa jest koncepcja PVM (Public Value Management), która ma już bogatą literaturę koncepcyjno-badawczą. „Z przykrością należy stwierdzić, że dotychczasowe próby zarządzania informatyzacją państwa w dużym stopniu abstrahowały od powyższych trendów i wyzwań a stasowane dotychczas narzędzia planistyczne zawiodły” – stwierdzają autorzy Opinii. „Praktyka pokazała niestety, że Plan (Informatyzacji Państwa) nie tylko nie spełnił swej roli, ale stał się konserwatorem (by nie rzec wręcz, że „negatywnym promotorem”) rozwiązań nie tyle sprawdzonych ile przestarzałych i nieperspektywicznych.” Należy odejść od przestarzałego pojęcia urzędu jako miejsca „załatwiania spraw” lecz przyjąć nowoczesna definicję mówiąca, że: „...eGovernment jest to proces wykorzystania technologii informatycznych zmierzający do poprawy procesu rządzenia, większego zaangażowania obywateli i świadczenia usług administracji”.

Przeczytaj cały dokument pt. „Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP na temat stanu prac nad informatyzacją państwa (e-governing)

Również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sformułowała swą opinię na ten sam temat.