Ogromny sukces TIK?-TAK!-a

Nadspodziewanie wielkim sukcesem okazał się Konkurs Informatyczny Technologie Informacyjno-Komunikacyjne?- TAK! W skrócie: TIK?-TAK!

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Polega on na daniu uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności informatycznych, pozwoli też wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu swych informatycznych zainteresowań. Konkurs polega na odpowiadaniu on-line na pytania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

TIK?-TAK! został rozegrany na trzech poziomach: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Szczegóły konkursu oraz końcowe wyniki rywalizacji są dostępne na stronie www.tik-tak.eecdl.pl.

W pierwszym etapie konkursu obsługujący go system wyświetlił 4 245 632 pytania, z czego 2 311 013 odpowiedzi było poprawnych (54 proc.). W ciągu jednego dnia gry system wyświetlał średnio 606 519 pytań. Rekordowa liczba pytań została wyświetlona 5 kwietnia br., w godz. 19-20:00 - 70 015 pytań.
Podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych uczniów oraz najlepszych szkół odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 18 maja 2011 r. w Warszawie.
Konkurs TIK?-TAK powstał z inicjatywy Komisji ds. ECDL przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Informatycznego i został zorganizowany w ramach Dni Otwartych ECDL będących częścią obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 r. w Polsce.