Ogólnopolski sukces próbnej matury z informatyki

W próbnej maturze z informatyki, która odbyła się 26 stycznia br., wzięło udział ponad 1500 uczniów z całej Polski, prowadzonych przez 220 nauczycieli. Jej organizatorami są Oddział Kujawsko-Pomorski PTI oraz Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Próbna matura z informatyki nie jest w tym roku przeprowadzana ani przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ani przez komisje okręgowe. Egzaminu próbnego z tego przedmiotu nie ma również w ofercie egzaminów próbnych, jakie przeprowadzają w szkołach inne instytucje, na przykład wydawnictwa drukujące podręczniki z tego przedmiotu.

Być może dzieje się tak dlatego - mówi Anna Beata Kwiatkowska, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI i główna organizatorka akcji - że przygotowanie egzaminu z informatyki jest trudniejsze niż z innych przedmiotów, choćby ze względu na samą tylko konieczność dostępu przez każdego ucznia do odpowiednio oprogramowanego komputera. Trudniejsze jest też przygotowanie zadań.

Nauczyciele sami sprawdzają prace maturalne swoich uczniów na podstawie dostarczonego klucza rozwiązań. Analiza wyników posłuży do określenia obszarów wiedzy informatycznej, które będą wymagały dodatkowego powtórzenia i na które trzeba szczególną uwagę zwrócić w przyszłości.

Pomysł przygotowania próbnej matury przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI wziął się z inicjatywy nauczycieli - członków PTI, którzy postanowili wspólnie przygotować zadania i przeprowadzić próbną maturę z informatyki dla swoich uczniów. To druga taka próba. Pierwszą przeprowadzono w roku 2005.

(inf. własna oraz PAP - Nauka w Polsce)