Odpowiedź PTI na ankietę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zasad ochrony praw autorskich

Polskie Towarzystwo Informatyczne przesłało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedź PTI na ankietę MKiDN na temat zasad ochrony praw autorskich.

Dotychczasowa praktyka mnożenia - wobec możliwości oferowanych przez Internet - sposobów ochrony dóbr kultury prowadzi z jednej strony do zaniedbywania interesu użytkowników kultury, a zwłaszcza osób gorzej uposażonych materialnie, w tym młodzieży, z drugiej strony ukazuje fiasko rozwiązań wypracowywanych przez wielkie koncerny multimedialne” – oceniają autorzy we wstępie.

Konstatując niemożliwość prowadzenia skutecznej walki z naruszaniem praw autorskich metodami zabezpieczeń technicznych PTI uważa, że rozwiązanie nie leży w sferze technicznej lecz prawnej: „...uważamy, należy na podstawie wyprzedzającej obserwacji rzeczywistości dążyć do wypracowania radykalnie nowego paradygmatu korzystania z dóbr kultury i praw autorskich z nimi związanych. (...) Nie powinno się dążyć do ciągłego poszerzania prawa mającego niwelować coraz to nowe możliwości techniczne. Według naszego przekonania prowadzi to nakręcania spirali legislacyjnej, niestety skutkującej coraz ostrzejszym penalizowaniem coraz mniejszej liczby ujawnionych naruszeń, lub, co gorsza, do coraz szerszego stosowania różnych form inwigilacji obywateli.”

Dokument zawiera również m.in. poniższe stwierdzenia:


Pełny tekst „Odpowiedż PTI na ankietę MKiDN z dnia 18 lutego 2011 r.”