Oddział Zachodniopomorski PTI ma nowe władze

Dnia 23.05.2011 odbyło się w Szczecinie Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Zachodniopomorskiego PTI. Ustępujący zarząd, komisja rewizyjna i sąd koleżeński przedstawili sprawozdanie z kadencji 2008-2011. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom OZP.
Wybraliśmy nowe władze OZP w następującym składzie:

Zarząd OZP:

Komisja rewizyjna:

Sąd koleżeński:

pozdrawiam

Barbara Królikowska