Oddział Kujawsko-Pomorski PTI zaprasza nauczycieli na VIII Konferencję "Informatyka w Edukacji"

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykorzystujących na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nauczycieli akademickich i wykładowców

na VIII Konferencję "Informatyka w Edukacji" IwE2011.

Cele Konferencji:

Tematyka Konferencji to: metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, praca z uczniem uzdolnionym informatycznie, multimedia, technologie sieciowe i internetowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy każdego nauczyciela, e-nauczanie w pracy każdego nauczyciela. W programie Konferencji tradycyjnie znajdą wykłady, warsztaty i seminaria/warsztaty firm sponsorskich.

Wykłady konferencyjne są otwarte dla wszystkich chętnych.

Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji i zapisania się na wybrane zajęcia - liczba miejsc ograniczona.

Gośćmi IwE2011będą: prof. Witold Chmielewski z WSP UMK, prof. Krzysztof Diks i prof. Jan Madey z UW oraz prof. Maciej M. Sysło z UWr i UMK.

Konferencja ma zasięg regionalny lecz mile widziani są również goście spoza regionu kujawsko-pomorskiego. Uczestnictwo nauczycieli jest bezpłatne.

Kiedy: 5-6 lipca 2011 roku

Gdzie: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Witryna: http://edu.rsei.umk.pl/iwe2011/

Zapisy na warsztaty trwają w dniach 8-22 czerwca 2011 roku.