Odbyła się konferencja KFS: „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem”

Około 300 osób uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego pt.: „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem” - imprezę włączoną w cykl obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce.

W głównym referacie konferencji p. Prezes UKE Anna Streżyńska omówiła obecny stan rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz wyzwania na najbliższe lata – z punktu widzenia regulatora.

P. Prezes przypomniała, że gdy zaczynała swą kadencję w UKE, rynek był zdominowany przez jednego gracza i nie był zbyt dynamiczny. – To uległo zmianie. Pojawili się nowi gracze, spadają ceny, rosną inwestycje – stwierdziła.

Zdaniem Anny Streżyńskiej obecny stan rynku telekomunikacyjnego charakteryzują nastepujące zjawiska:

(opr. ah na podst. relacji KFS)