Odbyła sie konferencja "Innowacje w Edukacji"

15 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi odbyła się I Wojewódzka Konferencja „Innowacje w edukacji – Technologia informacyjno – komunikacyjna w procesie dydaktycznym oraz zarządzaniu szkołą”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Podczas niej przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli wykorzystujących lub chcących wykorzystywać TIK w edukacji wczesnoszkolnej, na wszystkich przedmiotach nauczania i szczeblach edukacyjnych, a także cykl wykładów dla dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących, wdrażających nowe technologie w zarządzaniu.

W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Klefas - Główny Specjalista w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w MEN, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, dyrektor Wydziału Strategii i Kadr KO w Łodzi Elżbieta Modrzejewska. Konferencję przygotował i poprowadził Pan Piotr Patora - starszy wizytator KO w Łodzi - przy wsparciu wiceprezes PTI kol. Beaty Ostrowskiej.

Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne. W pierwszej części dr hab. inż. Janusz Morbitzer, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przybliżył zgromadzonym niebezpieczny wpływ nowych mediów (m.in. portali społecznościowych) na postawę ucznia i przywiązanie do treści publikowanych w Internecie, w konsekwencji czego obniżeniu ulega autorytet nauczyciela w przekazywaniu wiadomości. Wskazał również na ujemne aspekty przewagi obrazu nad tekstem pisanym w sieci, który może znacznie ograniczyć i zaburzyć prawidłowy rozwój ucznia.

Część druga przeznaczona była głównie dla przedstawicieli instytucji, które mogą wspomóc szkoły w odpowiednim wdrażaniu innowacji oraz umiejętnym stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwrócono uwagę na możliwość skorzystania z interaktywnych zasobów PWN, dzięki, którym proces dydaktyczny może być wzbogacony i urozmaicony.

W części warsztatowej nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w pokazach i prezentacjach ukazujących praktyczną stronę wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. W jednym z wystąpień przedstawiono przykłady udanych prób wykorzystania serwisu YouTube do wspomagania kształcenia szkolnego.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI Tomasz Szatkowski wygłosił referat, w którym poinformował o misji i pracach Izby.

(opr. na podst.: witryna Kuratorium Oświaty w Łodzi)