Odbyła się VI Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”

W dniach 7 - 10 września br. w miejscowości Hołny Mejera w woj. podlaskim odbyła się 6. edycja dwudniowej konferencji „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”, zorganizowana przez Koło Podlaskie PTI, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrę Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy w obszarze nauk medycznych i społecznych. Wygłoszone referaty obejmowały następujące zagadnienia:

Pozytywnie zrecenzowane publikacje zostaną wydane w wydawanym przez Katedrę Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku czasopiśmie "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" lub w wydawnictwie Politechniki Białostockiej
"Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka".

W konferencji wzięło udział 25 uczestników. Wygłoszono 21 referatów. W ramach konferencji zorganizowano sesję specjalną nt. „e-Człowiek w standardzie ECDL”.

Szczegółowe informacje