Obradował Zarząd Główny PTI

Na posiedzeniu, które odbyło się 19 listopada 2011 r., Zarząd Główny PTI omówił m.in. wyniki przeprowadzonej przez GKR kontroli gospodarki finansowej PTI w 2010 r., działania Izby Rzeczoznawców, stan prac nad modernizacją infrastruktury informacyjnej PTI, bieżące sprawy ECDL, przebieg konferencji „Innowacje w Edukacji” i 27. Jesiennych Spotkań oraz stan prac nad systemem KOKPIT.

Komunikaty z posiedzeń Zarządu Głównego PTI