Obradował Zarząd Główny PTI

Na posiedzeniu, które odbyło się w sobotę 22 października 2011 r., Zarząd Główny PTI omówił wszystkie istotne bieżące problemy związane z działalnością Towarzystwa.

Trwają przygotowania do obchodów ŚDSI i uroczystości jubileuszu 30-lecia PTI, która odbędzie się 17.12.2011 r. w warszawskim hotelu Westin.

Poziom przychodów PTI w bieżącym roku jest niższy od planowanego, wydatki również zostały obniżone, co pozwoliło na utrzymanie płynności finansowej.

ZG delegował kol. Zygmunta Mazura i kol. Marcina Paprzyckiego do Rady Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki

Prezes Marian Noga wraz z Zarządem Głównym PTI złożyli na ręce kol. Z. Sosnowskiego gratulacje z okazji powstania Oddziału Podlaskiego PTI.

ZG dofinansuje wydanie w firmie elektronicznej materiałów VIII Konferencji "Informatyka w Edukacji". ZG wyraził też wstępną gotowość dofinansowania próbnej matury z informatyki, organizowanej przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI. Wniosek w tej sprawie będzie głosowany elektronicznie.

ZG przyjął w trybie uchwały rekomendację kol. Andrzeja Majewskiego, by modernizację systemu informatycznego PTI zrealizować w oparciu o leasing sprzętu wstawionego do centrum kolokacyjnego.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców Tomasz Szatkowski przedstawił stan finansów IR. W opinii kol. Szatkowskiego wpływów IR nie da się zwiększyć bez aktywizacji terenu. Nadzór nad IR został powierzony wiceprezesowi Januszowi Dorożyńskiemu w ramach jego zakresu obowiązków.

Podczas międzynarodowego Forum ECDL, w którym brała udział wiceprezes Beata Ostrowska oraz OK ECDL Marcin Garwacki, zaprezentowano nowy rozszerzony certyfikat ECDL, złożony z 13 modułów, więc polskie struktury ECDL czeka przejście na nową wersję certyfikatu. Powstają też inne, nowe produkty ECDL, m.in. społecznościowy, dla małych i średnich przedsiębiorców, dla słabowidzących. Fundacja ECDL wysoko ocenia działalność Polskiego Biura ECDL. W czterech województwach ruszył pilotażowy program wdrażania certyfikatu e-Nauczyciel.

Komitet sterujący budowa systemu KOKPIT wykonał przegląd systemu z wynikiem pozytywnym. Najbliższe etapy prac to instalacja systemu, import danych członków PTI, wykonane testy bezpieczeństwa, uzupełnienie dokumentacji i szkolenia użytkowników.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2011-10-22