Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego wchodzą w kulminacyjną fazę

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 już trwają. Preludiom do serii imprez składających się na ŚDSI’2011 miało miejsce już 24 marca br. w postaci zorganizowanej przez portal „Edukacja Internet Dialog” konferencji EduCamp 2011. W dniach 4-10 kwietnia w całym kraju miały miejsce ”Dni Otwarte ECDL”. W połowie kwietnia odbyły się również trzy imprezy stowarzyszone: VII Konferencja „Państwo w Mikro- i Makroskali” , Krajowe Forum Szerokopasmowe „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem” (zorganizowane przez UKE) oraz konferencja „Informatyka w zarządzaniu drogami”, zorganizowana przez stowarzyszenie Polski Kodeks Drogowy.

Obchody ŚDSI’2011 nabiorą pełnego rozpędu z dniem 10 maja br. wraz z otwarciem publicznej debaty:

Następnie odbędą się:

Centralna uroczystość ŚDSI’2011 - Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - odbędzie 18 maja br. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Galę poprzedzi spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego nt.: „Wzajemne oczekiwania administracji państwowej i sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w czasie Polskiej Prezydencji w UE”.

Również bardzo bogato i interesująco kształtuje się program imprez stowarzyszonych:

10-12 maja: III Forum Gospodarcze TIME „SMART GRID 2011”

12-13 maja: Konferencja InfoShare

13 maja: XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” PSI 2011 – Społeczność wirtualna obok czy zamiast Realu?

13 maja: II Seminarium arbitrów i mediatorów sądu polubownego ds. domen internetowych przy PIIT

23-25 maja: Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej

7-9 czerwca: Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 2011

8 czerwca: Małopolski Dzień Uczenia się przez całe życie „Uczenie się łączy pokolenia”

15-17 czerwca: Konferencja „Wolność i Bezpieczeństwo”

17 czerwca: Konferencja „Nauczyciel jutra – doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL”

Szczegóły są dostępne na witrynie ŚDSI’2011.