Nauczyciele jutra - z certyfikatem ECDL

W dniu 17 czerwca 2011r. odbędzie się konferencja pt. "Nauczyciele jutra - doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL", poświęcona realizacji projektu o tym samym tytule.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Realizatorem projektu jest łódzkie Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej BROst, zaś koordynatorem Regionalny Koordynator ECDL Regionu Łódź.

Konferencja odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Patronat nad konferencją objęła Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska.

Program konferencji