Nasi ludzie w Sejmie

Sejm powołał Komisję Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W skład prezydium Komisji weszli: Mieczysław Golba z klubu parlamentarnego Solidarna Polska jako przewodniczący oraz wiceprzewodniczący: Jan Kaźmierczak (PO), Marek Suski (PiS), Wincenty Elsner (Ruch Palikota) i Grzegorz Napieralski (SLD, przewodniczący KIiNT w poprzedniej kadencji).