Marian Noga członkiem Rady Informatyzacji

Prezes PTI prof. Marian Noga został powołany w skład Rady Informatyzacji IV kadencji, działającej przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji, którym obecnie jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Oto treść dokumentu.