MI uruchomiło stronę o cyfryzacji telewizji naziemnej

Jak nas informuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Magdalena Gaj, Ministerstwo uruchomiło stronę poświęconą cyfryzacji telewizji naziemnej. Strona jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej przejścia z transmisji analogowej na cyfrową, jest adresowana do końcowego odbiorcy programu telewizyjnego i zawiera informacje techniczne i porady praktyczne dla odbiorców telewizji.

Ministerstwo oczekuje pytań i uwag, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu wyczerpującego poradnika odbiorcy cyfrowej telewizji naziemnej.

Adres: www.cyfryzacja.gov.pl