Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki po raz dwudziesty ósmy

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje XXVIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Celem konkursu jest:

W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są na stronie: www.pti.wroc.pl/html/konkurs.xml

Hanna Mazur
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego