Konkurs MSWiA na najlepszą pracę magisterską na temat społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło I edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie zagadnień społeczeństwa informacyjnego.
Prace mogą poruszać zagadnienia dotyczące m.in. wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwoju e-government czy problemów wykluczenia cyfrowego. Termin składania prac mija 20 października br.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Termin nadsyłania prac mija 20.10.2011 r.
Pełna informacja na stronach MSWiA.