Konferencja naukowa FedCSIS 2011

W dniach 18-21 września 2011 roku w Szczecinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2011). Będzie to największa międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej na gruncie polskim w roku 2011.

Konferencja FedCSIS jest organizowana w formie multi-konferencji, czyli serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. – w sumie 19 takich wydarzeń naukowych. Każde z nich ma swój własny Komitet Organizacyjny i Programowy. W ramach czterodniowej konferencji podjęta zostanie dyskusja na temat udziału środowisk naukowych i firm w procesie wykorzystania możliwości, jakie niosą nowoczesne systemy i technologie informatyczne. Obok przedstawicieli środowisk akademickich z całego świata, udział w konferencji wezmą reprezentanci przedsiębiorstw, szczególnie firm zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych. Jednym z celów konferencji jest integracja środowisk informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej.

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż wpłynęło na nią ponad 250 artykułów, których autorzy pochodzą z 65 krajów świata. Międzynarodowy charakter konferencji FedCSIS 2011 został osiągnięty także m.in. dzięki współpracy z IEEE Computer Society – największym stowarzyszeniem przedstawicieli zawodów informatycznych na świecie. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w IEEE Xplore Digital Library. Biblioteka ta umożliwia obecnie dostęp do ponad 3 milionów dokumentów, 151 czasopism i ponad 900 publikacji konferencyjnych. Ze strony IEEE, konferencja jest organizowana we współpracy z IEEE Region 8 (Europa, Afryka i Bliski Wschód), IEEE Computer Society Chapter Poland i IEEE Gdańsk Computer Society Chapter Poland. Pozostałymi współorganizatorami są stowarzyszenia: niemieckie Gesellschaft fuer Informatik e.V. (GI), hiszpańskie Asociación de Técnicos de Informática i polskie Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Głównymi sponsorami są firma Intel i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronatem konferencję objęli prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja FedCSIS 2011 jest organizowana pod egidą Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Oddział Mazowiecki i Oddział Zachodniopomorski). Lokalną organizacją zajmuje się Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Inne sprawy organizacyjne, merytoryczno-programowe i publikacyjne są w gestii Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wszystkie aktualne informacje znaleźć można na stronie konferencji pod adresem: www.fedcsis.org.

Tuż po konferencji FedCSIS, w dniach 22-24 września 2011 roku, w Międzyzdrojach odbędzie się VI edycja Sejmiku Młodych Informatyków, cyklicznej konferencji naukowej poświęconej nowym technologiom informatycznym. Sejmik jest miejscem spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki) młodych pracowników nauki i praktyki, prowadzonych w formie paneli tematycznych i warsztatów. W tym roku tematem przewodnim Sejmiku jest certyfikacja umiejętności informatycznych (IBM, SAS, SAP, ECDL, EUCIP). Sejmik Młodych Informatyków organizowany jest przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej informacji o Sejmiku można znaleźć na stronie www.smi.org.pl.