Komunikat z zebrania Zarządu Głównego PTI

Na posiedzeniu odbytym w dniu w dniu 2011-07-09 Zarząd Główny PTI omawiano m.in. sprawy formalne związane z zakończeniem X Zjazdu i rejestracją nowych władz, organizowanymi przez PTI imprezami (SMI’2011, konkurs na prace magisterskie), sprawy organizacyjne dotyczące Izby Rzeczoznawców, organizacją pracy ZG i niektórych jednostek organizacyjnych PTI, wdrażaniem systemu KOKPIT oraz sprawy kadrowe.

Rozpoczynając zebranie uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć śp. Janusza Trawki, zaś na koniec obejrzeli krótki, złożony z fotografii film upamiętniający śp. Janusza Trawkę.

Komunikat z zebrania jest dostępny na stronie:

> O nas > Zarząd PTI > Komunikaty z posiedzeń ZG PTI