Komunikat Zarządu Głównego PTI

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2011 r. Zarząd Główny PTI odwołał kol. Mirosława Abramowicza z funkcji sekretarza generalnego PTI i jednocześnie powołał na funkcję skarbnika PTI wiceprezesa PTI Marka Ujejskiego.

W związku z powyższą uchwałą prezes PTI Marek Hołyński powierzył wykonywanie zakresu czynności sekretarza generalnego pani Krystynie Pełka-Kamińskiej, a koledze Mirosławowi Abramowiczowi zaproponował stanowisko pełnomocnika ZG PTI ds. organizacji Zjazdu PTI oraz obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, co kol Abramowicz zaaprobował.