KKIO+SCR w tym roku w Bieszczadach

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w połączonej edycji konferencji:

organizowanych wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Oddział Pomorski PTI (KKIO) oraz Politechnikę Rzeszowską (SCR).

Organizatorem wiodącym w 2011 r. jest Politechnika Rzeszowska.

Tematyka konferencji:

  1. Modelowanie, specyfikacja i analiza systemów czasu rzeczywistego
  2. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego i środowisk wykonawczych
  3. Testowanie, diagnozowanie, ocena jakości systemów czasu rzeczywistego
  4. Bezpieczeństwo funkcjonalne, zabezpieczenia, tolerowanie uszkodzeń
  5. Rozproszone systemy czasu rzeczywistego, sieci mikrokomputerowe i sensoryczne, redundancja
  6. Mechanizmy czasu rzeczywistego w aplikacjach wbudowanych w sprzęt (FPGA)
  7. Zastosowania systemów czasu rzeczywistego w automatyce, robotyce, transporcie, lotnictwie itd.
  8. Integracja systemów czasu rzeczywistego z bieżącym zarządzaniem produkcją i aplikacjami IT
  9. Oprogramowanie urządzeń i systemów czasu rzeczywistego
  10. Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym

Konferencje odbędą się w dniach 12-15 września 2011 r. w Czarnej w Bieszczadach.

Termin nadsyłania artykułów: 15 marca 2011 r.

Sponsorzy: PGE, OPTeam, Lumel, Asseco Poland, PPH Transsystem, SoftSystem i Zapel.

Więcej informacji na stronie: scr11.prz.edu.pl

Hanna Mazur
członek Komitetu Organizacyjnego