Już teraz warto pomyśleć o udziale w XXVII Jesiennych Spotkaniach PTI

XXVII JESIENNE SPOTKANIA PTI

"LUDZIE, TECHNOLOGIE, ZARZĄDZANIE"

17-20 października 2011
Jachranka, Hotel Warszawianka Wellness & SPA

Koncepcja Jesiennych Spotkań PTI jak co roku ewoluuje. W tym roku XXVII Jesienne Spotkania będą miały miejsce w Jachrance pod Warszawą, w pół drogi, między Wisłą i Mrągowem, gdzie odbywały się do tej pory. Dajemy szansę Polsce centralnej. Spotkanie włączą się więc merytorycznie w obchody trzydziestolecia PTI.

Merytorycznie Spotkania stają się jeszcze bardziej witryną tego, co się dzieje w PTI: ich współorganizatorami będą w tym roku sekcje – jak do tej pory akces zgłosiły sekcje historyczna, bezpieczeństwa, mainframe – które przygotują autorskie bloki. Ich uzupełnieniem będą – jak co roku – wykłady zgłaszane przez uczestników.

Nowością będzie blok pod umownym hasłem „W pracowniach polskich uczonych” zawierający wykłady zaproszonych przedstawicieli uczelni, prowadzących szczególnie interesujące badania w zakresie informatyki i nauk pokrewnych.

Przewidujemy również dyskusje panelowe:

• „Odpowiedzialny e-biznes”, z punktu widzenia biznesmena, filozofa, przedstawiciela administracji, „zwykłego” człowieka,

oraz

• „Własność danych/informacji” – co to znaczy dla: biznesmena, informatyka, socjologa, prawnika.

Jak co roku, przewidujemy blok poświęcony zwłaszcza „miękkim” aspektom zarządzania.

Dla umożliwienia lepszego dojazdu Spotkania rozpoczną się po obiedzie w poniedziałek i zakończą obiadem we czwartek, dając tym samym możliwość elastycznego dopasowania czasu pobytu, choć oczywiście zapraszamy gorąco na całość.

Komitet Organizacyjny