Jest już gotowe Kalendarium Historii PTI wer. 1.0

Na witrynie PTI:

Inicjatywy > Kalendarium historii PTI

zostało zamieszczone świeżo sporządzone Kalendarium Historii Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Kalendarium - jego pierwszą wersję - opracowano na podstawie witryn PTI i jego oddziałów oraz Biuletynu Informacyjnego, wydawanego w latach 1981-91 oraz 1997-2008.

Kalendarium w obecnej formie zawiera dość liczne luki dlatego wszyscy członkowie PTI - jeżeli tylko mają dostęp do materiałów o ważnych dla PTI wydarzeniach, które nie zostały w Kalendarium odnotowane - są proszeni o dostarczanie tych materiałów lub informacji o nich do Biura Zarządu Głównego PTI lub do rzecznika prasowego PTI: andrzej.horodenski_pti@pti.org.pl