Jak partie polityczne wyobrażają sobie budowę społeczeństwa informacyjnego

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ogłosiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród startujących do parlamentu partii politycznych, dotyczącej ich poglądów na temat budowy i perspektyw informatyzacji kraju.

Społeczeństwo informacyjne, przemysł informatyczny i innowacyjność nie są polską drogą w przyszłość” - to najsmutniejszy wniosek z badania. W żadnym z programów, ani w żadnej z ankiet zagadnienia te nie mają wysokiego priorytetu i nie są traktowane jako propozycja zmiany cywilizacyjnej i awansu Polski do grupy krajów najlepiej rozwiniętych. Propozycje polityczne zatrzymały się na poziomie haseł. „Niestety, dla tych pracujących w przemyśle teleinformatycznym, dla młodej Polski wiążącej swoją przyszłość z teleinformatyką oraz dla tych którzy kształtują społeczeństwo informacyjne polityczna oferta jest bardzo uboga” – stwierdził Wacław Iszkowski, prezes PIIT podsumowując wyniki ankiety.

Pełne omówienie wyników ankiety