Informacja w rękach służb specjalnych – ważna opinia PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Kolegium ds. Służb Specjalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uwagi do projektów rozporządzeń RM dotyczących zasad obiegu informacji niejawnych: