GSK i GKR już się ukonstytuowały

Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego został Jarosław Deminet, wiceprzewodniczącymi: Jerzy Ludwichowski i Stanisław Jaskólski.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Wiesław Paluszyński, funkcję wiceprzewodniczącego objął Bogusław Machowski zaś Ewa Mizerska jest sekretarzem GKR.