Forum ECDL Europy Środkowowschodniej - tym razem w Polsce

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej odbywa się corocznie wiosną w innym kraju. W tym roku wybór Krakowa nie był przypadkowy, bowiem zaangażowanie władz regionu Małopolski oraz Miasta Krakowa w podnoszenie kompetencji Informatycznych obywateli swojego regionu wsparte jest szeroko certyfikacją umiejętności w międzynarodowym standardzie ECDL. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Estonii, Słowacji, Norwegii, Rosji, Rumunii i Polski.

Głównym tematem Forum było podejmowanie przez partnerów ECDL konkretnych działań na poziomie lokalnym i regionalnym w dziedzinie wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Gości przywitała Pani Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, podkreślając dążenie społeczności Małopolski do potwierdzania zdobywanych kwalifikacji przez uczniów oraz nauczycieli.

Na prośbę Fundacji ECDL na spotkaniu przedstawione zostały dwa kluczowe dla Miasta Krakowa i województwa małopolskiego projekty z obszaru edukacji:

Poza wspomnianym projektem dyr. Martynuska zaprezentował też wielostronne działania Małopolski na rzecz edukacji, przeciwdziałania bezrobociu, określania ram kwalifikacji i partnerstwa instytucji szkoleniowych. Przedstawione przykłady działań tego regionu spotkały się z dużym zainteresowaniem i były dyskutowane podczas drugiej, zamkniętej części spotkania.

Ogólnopolski Koordynator ECDL Marcin Garwacki przedstawił działania ECDL w Polsce w dziedzinie wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), podkreślając wagę współpracy z władzami i instytucjami zarówno na poziomie ogólnopolskim (czego przykładem jest sukces obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego) jak i lokalnym.

Uczestnicy obrad podkreślili, ze we wszystkich krajach regionu EAC nie jest niestety priorytetem władz centralnych, co wynika z niedostatecznego zrozumienia znaczenia idei społeczeństwa informacyjnego i korzyści, jakie obywatele Unii i regionu mogą odnieść dzięki zwalczeniu wykluczenia cyfrowego i rozwoju e-gospodarki i e-administracji. Omówiono wiele konkretnych propozycji działań, w tym propozycje zorganizowania jesienią br. Międzynarodowego Forum w Brukseli, na które by zaproszono nie tylko najważniejszych polityków, ale także przedstawicieli administracji regionalnej i lokalnej oraz biznesu.

Obrady prowadził Piotr Mrozinski, który z ramienia Fundacji ECDL nadzoruje współpracę z partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Polskie Towarzystwo Informatyczne, oprócz OK ECDLMarcina Garwackiego, reprezentowała przewodnicząca Komisji ds. ECDL przy Zarządzie Głównym PTI Beata Chodacka, Prezes Oddziału Małopolskiego PTI Marek Valenta oraz Koordynator ECDL CAD Bohdan Lisowski.

Kolejne Forum odbędzie się za rok w Wiedniu.