FedCSIS’2011 kontynuuje tradycję IMCSIT

W dniach 18-21 września 2011 roku w Szczecinie odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2011).

FedCSIS jest organizowana w formie multi-konferencji, czyli serii niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów itp. – w sumie 19 takich wydarzeń naukowych. Każde z nich ma swój własny Komitet Organizacyjny i Programowy. W ramach czterodniowej konferencji podjęta zostanie dyskusja na temat udziału środowisk naukowych i firm w procesie wykorzystania możliwości, jakie niosą nowoczesne systemy i technologie informatyczne. Obok przedstawicieli środowisk akademickich z całego świata, udział w konferencji wezmą reprezentanci przedsiębiorstw, szczególnie firm zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych, a także przedstawiciele wydawnictw naukowych i profesjonalnych. Jednym z celów konferencji jest integracja środowisk informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej.
Referat otwierający konferencję FedCSIS wygłosi sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska. Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska jest specjalistą w dziedzinie baz danych oraz biznesowych systemów informatycznych, autorem i współautorem blisko 300 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Konferencja FedCSIS 2011 została zorganizowana pod egidą PTI (Oddział Mazowiecki i Oddział Zachodniopomorski). Lokalną organizacją zajmuje się Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej 190 uczestników przedstawi 148 prac zakwalifikowanych spośród 250 prac nadesłanych z 65 krajów.

Wszystkie aktualne informacje znaleźć można na stronie konferencji pod adresem: www.fedcsis.org.

======

Polskie Radio Szczecin przeprowadziło interesujące wywiady z min. Marią Orłowską oraz z główną organizatorką FedCSIS'2011 Marią Ganzhą: