Działalność międzynarodowa CEPIS w okresie czerwiec-listopad 2011 roku

Jako CEPIS Vice President w kolejnej kadencji, kończącej się wraz z upływem 2011 roku, w ramach swoich obowiązków zajmowałam się i zajmuję tematami w obszarach: Women in ICT, Research oraz Professionalism.

Women In ICT: Jako przedstawiciel CEPIS w tej organizacji zostałam w marcu tego roku ponownie wybrana do zarządu ECWT (European Center for Women and Technology), na trzyletnią kadencję (do 2014 roku). Temat ten z budżetem rzędu 4000 EUR w 2011 roku obejmuje kontynuację dotychczasowej działalności w ramach inicjatyw europejskich, koordynowanych przez ECWT. W planach jest przygotowanie konkursu w ramach tygodnia E-Skills week w 2012 roku. Wzorem roku 2010, CEPIS zamierza ufundować nagrody dla młodych informatyczek. Tym razem sumaryczna wartość nagród ma być dwukrotnie wyższa i ma wynosić około 3000 EUR (zależnie od jeszcze nie uchwalonego, przyszłorocznego budżetu). Tegoroczne przygotowania są już uwzględnione w bieżącym budżecie.

Istotnym elementem tych działań w Polsce może być powołanie ECWT National Point of Contact (NPoC). Warunki i wymagania dla Krajowych Punktów Kontaktowych można znaleźć na stronie: www.womenandtechnology.eu/ .

Research Task Force jest pięcioosobowym zespołem przygotowującym raport o stanie badań naukowych w Europie w obszarze ICT. Poprzedni raport z 2008 roku opisywał współpracę (a raczej jej brak) pomiędzy nauką a przemysłem w Europie (do wglądu na stronach www.CEPIS.org). Bieżący raport z dotychczasowych prac i zamierzeń ma wskazywać nowe obszary w których powinno się prowadzić w Europie badania naukowe. Budżet tegoroczny przewidziany na Research Task Force wynosi około 9000 EUR. Raport musi być zaprezentowany na zgromadzeniu CEPIS Council Meeting w listopadzie 2011 roku. Aktualnie dostępny jest obszerny dokument (ok. 500 stron) utworzony przez dwa stowarzyszenia z Niemiec, na potrzeby wewnętrzne tego kraju (niestety dostępny tylko w języku niemieckim).

Powołanie przez X Zjazd PTI w maju 2011 roku piętnastoosobowej Rady Naukowej, predestynuje nas do aktywnego uczestnictwa w pracach nad raportem i daje szanse objęcia przewodnictwa w obszarze Research.

Professionalism jest obszarem najbardziej zaawansowanym. Aktualnie prace są skupione na analizie ankiet nadesłanych przez zainteresowanych badaniem informatyków z krajów UE. Ten obszar jest przez Członków PTI raczej zmarginalizowany. Wielokrotnie byliśmy zapraszani do udziału w ankiecie, ale odzew był nikły.

dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
Członek ZG PTI X Kadencji