Duży sukces Izby Rzeczoznawców PTI - audyt w Kompanii Węglowej S.A.

Izba Rzeczoznawców PTI zakończyła audyt w Kompanii Węglowej S.A. To było największe przedsięwzięcie w historii IR.

Przez osiem miesięcy nasi rzeczoznawcy: Tadeusz Kifner – Kierownik Projektu, Basia Szymańska, Piotr Falc – kluczowi członkowie zespołu, oraz pięć innych osób wykonało 9 raportów audytowanych różnych obszarów IT Kompanii.

Każdy etap projektu był wykonany na czas i z najwyższą jakością, co potwierdzali towarzyszący audytowi kontrolerzy a przede wszystkim Klient – sprawnym odbiorem i terminowymi płatnościami.

Z ogromną satysfakcją gratuluję kol. Tadeuszowi Kifnerowi i jego zespołowi za włożony trud, znakomite przygotowanie merytoryczne i pełen sukces projektu.

Gratuluję wszystkim zaangażowanym w projekt – tym z pierwszej linii i z zaplecza biurowego.

Andrzej Król
Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI