Członkowie PTI publikują w prestiżowych wydawnictwach naukowych

W ostatnim czasie członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego zanotowali w swym dorobku dwie wartościowe publikacje naukowe, wydane przez Wydawnictwo Springer.

Książka pt.Internet - Technical Developments and Applications 2” z serii „Advances in Intelligent and Soft Computing, opracowana przez zespół w składzie Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz i Maciej Rostański, dotyczy najnowszych osiągnięć w zakresie matematycznych i technicznych podstaw budowy aplikacji internetowych.

Z kolei artykuł naukowy zespołu w składzie: Mirosław Kutyłowski, Przemysław Błaśkiewicz, Łukasz Krzywiecki, Przemysław Kubiak, Wiesław Paluszyński i Michał Tabor pt. Technical and Legal Meaning of “Sole Control” – Towards Verifiability in Signing Systems został opublikowany książce „Business Information Systems Workshops. Lecture Notes in Business Information Processing”, wyd. Springer 2011, Volume 97. Artykuł dotyczy problemów bezpieczeństwa i weryfikowalności podpisu elektronicznego.