Co się dzieje w ECDL?

W Polskim Biurze ECDL pracuje obecnie 6 pracowników etatowych (w tym OK ECDL), działa 15 Koordynatorów Regionalnych oraz 4 Koordynatorów produktów oraz ponad 2.000 egzaminatorów.

Obecnie z PTI współpracuje:

Najważniejsze działania

Na początku 2011 roku został uruchomiony nowy system eECDL.pl, w pełni wspierający procesy realizowane w ECDL. Aktualnie trwa migracja użytkowników pomiędzy systemem przejściowym (potocznie określanym jako Panel) oraz systemem docelowym.

Tworzymy „koalicję na rzecz ECDL” - szukamy sojuszników w strukturach i agendach administracji publicznej (w tym udział w radach ds. informatyzacji poszczególnych ministerstw), w szkołach i na wyższych uczelniach, wśród organizacji pozarządowych, w izbach gospodarczych , w stowarzyszeniach pracodawców.

Bierzemy udział w wielu konferencjach, kongresach udzielamy patronatu dla konkursów szkolnych.

Byliśmy obecni na wszystkich najważniejszych spotkaniach w ramach tegorocznych Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach projektu tworzenia się nowej instytucji publicznej – rejestru certyfikatów dostępnych w Polsce (Krajowe Ramy Kwalifikacji) zyskaliśmy duże uznanie i status eksperta. ECDL – a zwłaszcza system kontroli jakości - jest wzorem dla innych!

Działa nowa witryna internetowa pod odzyskanym adresem ecdl.pl.

Nastapiła poprawa witryn partnerów, sa prowadzone kampanie w Google, zostały tez umieszczone profile na portalach społecznościowych facebook, nasza-klasa, nowoczesnafirma.

Ponad 30 tys. uczniów z ponad 3.000 szkół wzięło udział w konkursie T.I.K?T@K - zainteresowanie przeszło oczekiwania. Kolejny konkurs dla młodzieży szkolnej – „Przygody Pana T.I.K.-a”.

Nowe sylabusy i nowe produkty

Konkurencja

W Polsce certyfikaty umiejętności komputerowych wydaje kilka instytucji, m.in. Microsoft, CompTia, Linux Professional Institute. Wchodzą nowe. Większość z nich to certyfikaty specjalistyczne. Doceniamy ich znaczenie, z niektórymi jesteśmy gotowi współpracować.

PTI a Fundacja ECDL

Od sierpnia 2009 Fundacja ECDL prowadziła formalny audyt poprawności działania PTI jako licencjobiorcy ECDL. Audyt – dzięki wdrożeniu nowego modelu oraz utworzeniu niezależnej Komisji ds. Jakości został pomyślnie zakończony w kwietniu br. Wdrażane są zalecenia pokontrolne m.in. dotyczące realizacji certyfikacji szkoleń i podręczników – „zgodny z ECDL” oraz procedur egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Wyrazem uznania dla prowadzonej przez nas działalności było powierzenie nam roli gospodarza wiosennego Forum Środkowoeuropejskiego ECDL, które w Krakowie.

---

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. W Polsce licencję na wydawanie certyfikatów ECDL posiada wyłącznie Polskie Towarzystwo Informatyczne.

(materiał został opracowany na podst. sprawozdania OK ECDL Marcina Garwcakiego na X Zjazd PTI)