Cenna inicjatywa PIIT: sporządźmy Cyfrowy Portret Ugrupowań Politycznych'2011

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, przy udziale Stowarzyszenia Komputer w Firmie, przygotowała Ankietę umożliwiającą opracowanie Cyfrowego Portretu Ugrupowań Politycznych'2011 startujących w Wyborach do Sejmu i Senatu.

Na podstawie podobnej ankiety w 2010 roku opracowaliśmy Cyfrowy Portret Kandydata na Prezydenta.

W tej Ankiecie chcielibyśmy poznać opinię ugrupowania lub kandydata w ośmiu wybranych przez nas zagadnieniach. Tematy te obejmują najważniejsze problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i przemysłu teleinformatycznego. Przytoczone podpowiedzi są tylko pomocnicze – oczekujemy dokonania wyboru i ewentualnie uzupełnienia ich własnym komentarzem.

Wyniki Ankiety zostaną przed wyborami przedstawione mediom. Będzie to prezentacja obiektywna, przedstawiająca wizję społeczeństwa informacyjnego w Polsce, proponowane przez polską klasę polityczną. Naturalnie programy i strategie kandydatów i ugrupowań mogą i powinny się różnić - istnieje bowiem wiele możliwości i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W przedstawionej Państwu Ankiecie nie ma odpowiedzi złych i dobrych!

Służymy pomocą i wszelkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi przemysłu informatycznego i społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz niniejszej Ankiety. Ankieta została wysłana do większości Komitetów Wyborczych, ale można ją też pobrać z tej strony.

Dołączyliśmy też opracowanie o podstawowych danych i problemach teleinformatyki - może się przydać w przygotowaniu odpowiedzi na Ankietę.

Oczekujemy Państwa odpowiedzi do 9 września 2011 roku !!

Dr inż. Wacław Iszkowski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

===

Od red.: Wacław Iszkowski jest Członkiem Honorowym PTI