Anna Beata Kwiatkowska laureatką Info-Star, Beata Chodacka laureatką Infostat

Dwie prestiżowe, doroczne nagrody dla osób legitymujących się wybitnymi osiągnięciami na nowie teleinformatycznej trafiły w dniu 18 maja br. do rąk koleżanek doskonale znanych i popularnych w środowisku Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Anna Beata Kwiatkowska została laureatką konkursu Info-Star - najbardziej prestiżowego środowiskowego konkursu, organizowanego nieprzerwanie od 1993 roku.

Charakterystyka Laureatki podana przez Kapitułę Konkursu Info-Star opisuje Annę Beatę jako osobę: „...o trudnych do przecenienia zasługach dla edukacji informatycznej, zwłaszcza na poziomie szkół podstawowych i średnich. Absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UMK w Toruniu, jest wykładowcą na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Zakładzie Metodyki Nauczania Informatyki, w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej oraz nauczycielką informatyki w Liceum Akademickim Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (szkoła eksperymentalna dla uczniów szczególnie uzdolnionych) i w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu (autorskie klasy matematyczno-informatyczne). Prowadzi badania m.in. nad metodyką pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym, wspomaganiem nauczania pracą na platformie elektronicznej, problemami reprezentacji i umieszczania zbiorów częściowo uporządkowanych. Jest też współautorką programu nauczania studentów wszystkich kierunków w zakresie przedmiotu Technologie ICT. Organizatorka wielu inicjatyw edukacyjnych, m.in.: cykliczna konferencja "Informatyka w Edukacji", Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr, olimpiady informatyczne, próbna matura z informatyki, World Conference on Computers In Education, konferencja "Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania", otwarte seminaria informatyczne dla nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Współautorka dokumentu "Standardy przygotowania nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie stosowania technologii informacyjnej".
Anna Beata Kwiatkowska prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI, członkiem Zarządu Głównego PTI kadencji 2008-2011 oraz rzeczoznawcą PTI w zakresie dydaktyki oraz członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN. W roku 2010 otrzymała Medal Ministra Edukacji Narodowej. Jest też laureatką wielu nagród Rektora UMK za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i pedagogicznej oraz Kuratora Oświaty w Bydgoszczy za pracę z młodzieżą uzdolnioną informatycznie.

Również 18 maja br. została ogłoszona lista uhonorowanych statuetkami Infostat – specjalnej nagrody przyznawanej przez Komitet Organizacyjno-Programowy obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Jedna z nagród trafiła do rąk Beaty Chodackiej.

Beata Chodacka jest nauczycielem informatyki w Gimnazjum nr 16 w Krakowie. Organizatorka i animatorka wielu inicjatyw edukacji informatycznej, konkursów Informatycznych, programów szkoleń, konferencji dla nauczycieli, m.in. autorka programu nauczania informatyki dla klas 1-3 gimnazjum, przygotowujący do zdobycia certyfikatu ECDL, współautor programu merytorycznego projektu „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” nagrodzonego przez PTI w roku 2010. Pasjonat e-learningu, współpracuje z CeL przy AGH, zaangażowana we wdrażanie blended learning w szkołach gimnazjalnych.

Jest współzałożycielem działu szkoleniowego firmy Biś Computers, gdzie opracowała autorskie programy zajęć komputerowych dla dzieci i młodzieży „Komputerowe Rodeo” oraz „Forum Komputerowe”. Animatorka niezwykle popularnego wśród młodzieży ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla młodzieży TIK?TAK! Jest również egzaminatorem ECDL, ECDL-Advanced, i Koordynatorem ECDL w Małopolsce. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest członkiem Zarządu Głównego PTI, pracuje w Komisji ds. ECDL oraz w Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.