27. Jesienne Spotkania PTI – dzień drugi

Prezentowany we wtorek 18 bm. blok prezentacji „okołoinformatycznych” wzbudził autentyczne zainteresowanie audytorium.

Prezentując własne spojrzenie na historię polskiej informatyki, zbudowane w oparciu o badania prowadzone przez Sekcje Historii Informatyki PTI, Jerzy Nowak znalazł jej początki w... XVI wieku, gdy pojawiły się pierwsze podręczniki matematyki zawierające pojęcie algorytmu. W XVIII w. wydano w Polsce pierwszą (?) książkę o elektryczności, zaś prawdziwy podziw budzi dorobek działających w Polsce XIX-wiecznych zegarmistrzów konstruujących maszyny liczące („liczebnica”).

Analizując dane dotyczące rozwoju polskiego przemysłu komputerowego w latach 1950-80 J. Nowak doszedł do wniosku o niezgodności ze stanem faktycznym dość popularnego u nas przekonania o wysokim poziomie owej produkcji. Porównanie z analogicznymi danymi dotyczącymi innych państw „obozu socjalizmu” dowodnie pokazuje, że byliśmy w tyle za Czechosłowacją i NRD, na poziomie niewiele wyższym od Rumunii. Z kolei dokonane przez prelegenta porównanie danych na temat rozwoju innych przemysłów w tym samym okresie przekonująco ten fakt tłumaczy – przemysł komputerowy był równie zacofany jak każdy inny. Historia lat 1950-1980 zawiera również, jak się okazuje, archiwum kierowanych do władz skarg na powolne tempo rozwoju tej kluczowej dla gospodarki narodowej branży, dając świadectwo odwagi cywilnej pionierów polskiej informatyki.

Sławomir Leciejewski, filozof z rodowodem fizyka, omówił modny ostatnio trend w metodologii nauk, tzw. nowy eksperymentalizm. Ten zyskujący pewną popularność wśród ludzi nauki sposób rozumienia procesu badawczego neguje dominujące do tej pory przekonanie o potrzebie utrzymywania ścisłej relacji między eksperymentem i teorią i zakłada, że eksperyment żyje własnym życiem zachowując pełną autonomię wobec teorii. Niektórzy nawet przyjmują postawę ateoretycyzmu – przekonania, że teoria wręcz przeszkadza w dokonywaniu odkryć.

Przedstawiona przez Piotra Wierzchonia lingwochronografia to „archeologia słowa” – dziedzina lingwistyki zajmująca się badaniem ewolucji form językowych. Jak się okazuje, postępująca od lat 90. ub. w. cyfryzacja zasobów kultury ogromnie przyspieszyła rozwój tej interesującej dziedziny, dając językoznawcom niezwykle wydajne narzędzia do przeszukiwania zbiorów i prowadzenia badań frekwencyjnych i porównawczych.

Wielkie zainteresowanie sali wzbudził również Wojciech Mazurczyk prezentując prowadzone wraz z Krzysztofem Szczypiorskim badania nad steganografią sieciową – dziedziną kryptografii zajmująca się ukrywaniem informacji w innych obiektach: obrazach cyfrowych, plikach dźwiękowych, filmach video a nawet w protokołach komunikacyjnych. Dla zainteresowanych: http://stegano.net.

* * *

Podczas wieczornego bankietu laureaci konkursu „Przyjaciel ECDL w PTI” zostali uhonorowani przez prezesa PTI kol. Mariana Nogę w asyście OK ECDL Marcina Garwackiego pamiątkowymi statuetkami oraz pluszowymi "gadającymi" pieskami.