10 stycznia 2012 - próbna matura z informatyki

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje w dniu 10 stycznia 2012 roku próbną maturę z informatyki.

Nauczycieli, którzy chcą, aby ich uczniowie wzięli udział w maturze prosimy o zarejestrowanie się na stronie edu.rsei.umk.pl/edu_info. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące matury.

W imieniu organizatorów

Anna Beata Kwiatkowska