Aktualności

„Zielona Księga” – Komisja Europejska zbiera opinie o projekcie

Urząd Zamówień Publicznych przekazał Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu egzemplarz „Zielonej Księgi w sprawie stosowania e-zamówień w UE” („Green Paper on expanding the use of e-Procurement in the UE”, COM(2010) 571) wraz z prośbą o ustosunkowanie się do tego projektu.

Jak czytamy na witrynie UZP: „Zielona Księga otwiera konsultacje na temat oceny stanu e-zamówień w Europie, najważniejszych problemów związanych z wdrożeniem i stosowaniem e-zamówień na jednolitym rynku oraz działań, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia zastosowania zamówień elektronicznych w UE. Kolejnym etapem będzie publikacja w 2011 r. Białej Księgi w sprawie zamówień elektronicznych, która zawierać będzie propozycje konkretnych działań służących zwiększeniu zastosowania środków elektronicznych w procedurach zamówień publicznych. Konsultacje przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych stron w szczególności dla instytucji zamawiających, przedstawicieli sektora ICT, specjalistów w zakresie zamówień z sektora prywatnego i publicznego oraz przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych.”

Komentarze dotyczące tego dokumentu można przesyłać do Sekretarza Generalnego PTI - w celu opracowania opinii zbiorczej Towarzystwa, wówczas nasze stanowisko zostanie uwzględnione w stanowisku polskiego rządu – lub bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Stanowisko PTI wobec Zielonej Księgi musi być przesłane do UZD w terminie do 12 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz "Zielona Księga" są dostępne na witrynie Komisji Europejskiej.