Aktualności

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTI informuje,

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTI informuje, że istnieje możliwość
dofinansowania udziału członków OMaz w XXVI Jesiennych Spotkaniach PTI
"LUDZIE, TECHNOLOGIE, ZARZĄDZANIE", które odbędą się w dniach 18-22
października 2010 r. w Wiśle (Hotel Gołębiewski)
http://www.xxvi.jesienne-spotkania-pti.org
Dofinansowanie może objąć tylko opłatę konferencyjną (w całości lub w
części - w zależności od liczby zgłoszeń, podstawowa opłata wynosi 999 zł
netto), bez kosztów zakwaterowania i dojazdu.
Tych, którzy chcieliby skorzystać z takiej możliwości, prosimy o kontakt z
kol. Teresą Hulanicką (mail: thulanicka@gmail.com) do 7 października 2010 r.