Aktualności

„Z@kręceni w sieci” zdobywają certyfikaty ECDL

W ramach Dnia Otwartego ECDL, odbywającego sie ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, odbędzie sie egzamin ECDL WebStarter, w którym wezna udział finaliści III Edycji Konkursu „Z@kręceni w sieci”.

Konkurs „Z@kręceni w sieci” jest formą upowszechniania wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i policealnych znajmości technologii cyfrowych dla celów samodzielnego tworzenia stron internetowych oraz popularyzacji standardów programu ECDL, a w szczególności programu ECDL WebStarter.

Impreza ma charakter regionalny i obejmuje swoim zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie.

Do 22 marca b.r. uczestnicy zgłaszają prace konkursowe, które 7 kwietnia poddane zostaną ocenie jury w składzie: organizator, medioznawca, webmaster, grafik komputerowy, przedstawiciel i egzaminator ECDL.

Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia TECHPAL.