Aktualności

XXI Górska Szkoła PTI zaprasza do udziału

W Szczyrku w dniach 21-23 czerwca 2010 roku odbędzie się XXI edycja konferencji naukowej „Górska Szkoła PTI” organizowana tradycyjnie przez Odział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Tegoroczna szkoła ma charakter multitematyczny i integracyjny.

Zapraszamy naukowców (w szczególności doktorantów) oraz praktyków reprezentujących światy: administracji, edukacji oraz przemysłu.

W trakcie konferencji chcielibyśmy zaprezentować nowe możliwości i sukcesy przedstawicieli świata nauki, jak również zestawić je z oczekiwaniami przedstawicieli podmiotów edukacji, administracji oraz przemysłu.

Każdy dzień konferencji posiada przewodni temat związany z systemami i technologiami informatycznymi, które zbudowane są na fundamentach: multimedia, bezpieczeństwo, efektywność oraz inteligencja.

Chcielibyśmy, aby w pierwszym dniu konferencji (21 czerwca) temat przewodni był uszczegółowiony w nurcie świata przemysłu.

Drugi dzień konferencji (22 czerwca) byłby poświęcony zastosowaniom w administracji, a trzeci dzień (23 czerwca) w edukacji.

Analogicznie jak w zeszłym roku, zapraszamy do składania propozycji (temat wystąpienia + krótkie streszczenie), a na pełny referat czekamy do 30 września 2010r.

Wszystkie zgłoszone propozycje biorą udział w konkursie, w którym pierwsze miejsce oznacza 100-proc. zniżkę za udział w konferencji, drugie miejsce oznacza 80-proc. zniżkę, a miejsce trzecie - 60 proc.

Zapraszamy do rejestracji na witrynie tegorocznej multiSzkoły!